Monthly Archives: november 2021

Aasta 2021 Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi laureaadid on Lauri Hass ja Jaanus Hallik

2021. aasta sügisstipendiumi taotlusi laekus seitse. Fondi nõukogu otsusega anti välja kaks 3000 eurolist stipendiumi. Otsuse langetamine ei olnud lihtne – tugevaid ja kaasajale kohaste teemadega kandidaate oli mitu. Seekord jäid sõelale Lauri Hass ja Jaanus Hallik.