Monthly Archives: detsember 2019

Täiendkoolitus KAS KOORIK- JA RIPPKATUSEID NING RIPPSILDASID JULGEME PROJEKTEERIDA JA EHITADA?

Toimus 28. novembril arhitektuurimuuseumis. Kaasa aitasid Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit ning Eesti Arhitektuurimuuseum. Koolitus toimus Arhitektuurimuuseumis. Selle koha valiku tingis koolituse temaatika ja iseäranis sümboolselt haakus paik Carl-Dag Lige, arhitektuurikriitiku, kuraatori ja ajaloolase, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu … Continue reading

Fondi stipendiumid Elina Liivale ja Martin Kiilile

Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu määras aasta stipendiumid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna magistrandile Elina Liivale (töö teema: ehituslikud protsessid – nende pikaajalisus ja konstruktsioonide püsivus) ja TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorandile Martin Kiilile doktoritöö teema: õhujaotusmeetodid ja vabasoojuseraldused … Continue reading