Monthly Archives: mai 2013

Lühikokkuvõte koolitusest 25. aprillil 2013

Professor Karl Õigeri peaettekanne käsitles autori pika inseneripraktika jooksul kogetud levinumaid vigu konstruktsioonide projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel nii uusehituses, renoveerimisel, ekspluateerimisel kui demontaažil-lammutamisel, aga ka nende vältimise abinõusid. Samuti käsitleti ehitiste avariieelseid seisundeid, avariisid, ehitiste tehnilise seisundi hindamist ja ekspertiisitegevust.