Monthly Archives: mai 2016

Koolituse kokkuvõte

Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi täiendõppekoolitus ehitusinseneridele, projekteerijatele ja arhitektidele kandis pealkirja „Ehitusinseneerija ajaloost ning arengutest Eestis. Ehk – kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta.“ ja toimus 27. aprillil Eesti Rahvusraamatukogus.

Ehitusmaterjalide tootmise arengud Eestis. Eesti tsemendi tootmise arengust.

Aadu Kana 50-aastane tagasivaade eesti ehitusmaterjalide tootmisest.

TAPETUD ARHITEKTUUR

 Raine Karp Arhitekt 2012 toimus „Kosmose“ kinos Arhitektuurikeskuse välkloengu nimeline üritus „Kui pikk on ühe ehituse elu?“, mis oli pühendatud äsjalõppenud Veneetsia Arhitektuuribiennaalile ja Eesti ekspositsioonile seal.

Rahvusraamatukogu hoonest kasutaja vaatevinklist

 Mati Kibin Raamatukoguhoone koha otsimine Raamatukogule uue hoone ehitamise vajadus selgus juba Eesti Vabariigi ajal. Erinevad väljapakutud kohad ja arhitektuurilised lahendused kuni aastani 1985.     Hoone projekteeriminne Raamatukogu hoone lähteülesande koostamine, tolleaegne ettekujutus raamatukogu töökorraldusest. Projekteerijad, millised piirangud määrasid … Continue reading

EHITUSRAAMATUTEST

Ins Tiit Masso Enam kui 50 aastat tagasi, 1960-ndatel aastatel sai teoks ime – vähem kui miljoniline rahvas avaldas kapitaalse originaalsete ehitusalaste inseneriõpikute sarja.