Monthly Archives: veebruar 2020

Targo Kalamees – SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu liikmeks

12. juulil kasvas SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu ühe liikme võrra. Nüüd on nõukogu liige ka Targo Kalamees, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma professor.

Im Memoriam

Valdek Kulbach  (06.04.1927-31.01.2020) Valdek Kulbach lõpetas 1951 Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehitus erialal (cum laude). 1955. aastal kaitses ta tehnikakandidaadi kraadi Leningradi Polütehnilises Instituudis. 1973 pälvis Valdek Kulbach tehnikadoktori kraadi ja talle omistati professori kutse.

Im memoriam

Elmar-Jaan Just 26.09.1941-30.01.2020 (78) 30. jaanuaril lahkus meie hulgast Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi ehituskonstruktsioonide uurimisrühma laboratooriumi juhataja Elmar-Jaan Just.