Monthly Archives: august 2022

Paul Klõšeiko doktoritöö

9. augustil kaitses Paul Klõšeiko oma doktoritööd teemal “Kivikonstruktsioonide seespoolse lisasoojustuse soojus- ja niiskustehniline toimivus külmas kliimas” (“Hygrothermal performance of masonry walls retrofitted with interior insulation in cold climate.”)