Akadeemik Jarek Kurnitski sai Covidi tõrjel kõrge tunnustuse


Jarek Kurnitski
FOTO: internet

Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste assotsiatsioon REHVA tunnustas Tallinna tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori, professori ja akadeemiku Jarek Kurnitski tööd Covid-19 ekspertgrupi juhina Euroopa ventilatsioonijuhiste ettevalmistamisel.

Loe edasi

Targo Kalamees – SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu liikmeks

12. juulil kasvas SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu ühe liikme võrra. Nüüd
on nõukogu liige ka Targo Kalamees, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi
liginullenergiahoonete uurimisrühma professor.

Loe edasi

Im Memoriam

Valdek Kulbach  
(06.04.1927-31.01.2020)

Valdek Kulbach lõpetas 1951 Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehitus erialal (cum laude). 1955. aastal kaitses ta tehnikakandidaadi kraadi Leningradi Polütehnilises Instituudis. 1973 pälvis Valdek Kulbach tehnikadoktori kraadi ja talle omistati professori kutse.

Loe edasi

Im memoriam

Elmar-Jaan Just

26.09.1941-30.01.2020 (78)

30. jaanuaril lahkus meie hulgast Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi ehituskonstruktsioonide uurimisrühma laboratooriumi juhataja Elmar-Jaan Just.

Loe edasi

Täiendkoolitus KAS KOORIK- JA RIPPKATUSEID NING RIPPSILDASID JULGEME PROJEKTEERIDA JA EHITADA?

Toimus 28. novembril arhitektuurimuuseumis.
Kaasa aitasid Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit ning Eesti Arhitektuurimuuseum.


Foto: Paul Kuimets

Koolitus toimus Arhitektuurimuuseumis. Selle koha valiku tingis koolituse temaatika ja iseäranis sümboolselt haakus paik Carl-Dag Lige, arhitektuurikriitiku, kuraatori ja ajaloolase, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liikme ettekandega „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant ja moodsad betoonkonstruktsioonid.“

Enne ettekandeid oli osavõtjatel teha muuseumis ringkäik, mis juhtis Carl-Dag Lige. Neile, kes polnud muuseumit varem külastanud, oli ekskursioon tänuväärne ja huvitav.                                                   

Kõik kolm ettekannet pakkusid teadmisi, mõtteainet ja informatsiooni, mis pole kergelt kättesaadav.

Foto: Reio Avaste
Foto: Reio Avaste

Esiettekande tegi emeriitprofessor Karl Õiger.

Koorik- ja rippkatused ning muud ehituslikud koorik- ja rippkonstruktsioonid.

  • Pindkandjad (koorik- ja   rippkatused, ka telgid ja pneumaatilised konstruktsioonid), nende töö iseärasused, konstruktsiooni variandid, analüüsivõimalused, eelised ja puudused.
  • Tagasivaade pindkandjate projekteerimisele Eestis (nt Tallinna ja Tartu laululavad, r/b ja puitkoorikkatused, terassilinderkoorikud), kuid ka  mujal maailmas.

TTÜ ehituse ja rhitektuuri instituudi teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma professori Juhan Idnurme teema oli

Juhan Idnurm

Rippkonstruktsioonide kasutamine sillaehituses.

Professor  Juhan Idnurm

  • Veidi ajalugu
  • Arvutusalused
  • Ripp-ja vantsillad Eestis

Viljandi rippsild. Foto Siim Idnurm   

Kurgja sild. Projekt ja foto: Siim Idnurm.


Viljandi rippsild ehitati1897. aastal. Viimane renoveerimine 1995. Tugevdusprojekti autorid Valdek Kulbach ja Siim Idnurm.   

Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant ja moodsad betoonkonstruktsioonid.


Carl-Dag Lige

Carl-Dag Lige, arhitektuurikriitik, kuraator ja ajaloolane, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige. Aastail 2018–2019 Graham Foundation for Advanced Studies in Fine Artsi stipendiaat.

  • Eesti-päritolu ehitusinsener August Komendant (1906–1992) oli kogu karjääri kestel huvitatud betoonist kui materjalist, selle tehnoloogiast ning uuenduslikest rakendusvõimalustest ehituses ja arhitektuuris. Ettekanne tutvustab valikut Komendandi poolt kavandatud betoonkonstruktsioonidest Eestis, Saksamaal ja USA-s. Põhitähelepanu on kooriktarinditel, mille silmapaistvate näidete hulgas on nii tööstusehitisi (Riigi Viljasalve elevaator Tartus, 1941, Olivetti tehasekompleks USA-s, 1970) kui ka tuntud avalikke hooneid (Kimbelli kunstimuuseum USA-s, 1972).

     Kimbelli kunstimuuseum. Foto: Car-Dag Lige