Ülevaade uurimis- ja tööreisist

Sümpoosioni reklaamplakat


Caracas, Venezuela, 8.–19. aprill 2024
Reisi tegevused ja tulemused võib tinglikult jagada neljaks:

Ettekanne ehituskonstruktor August Komendandist

10 aprillil 2024 andsin külalisloengu “Engineering Modern Architecture: August Komendant
in Latin America” Universidad Central de Venezuela (lühendatult UCV) arhitektuuriteaduskonna poolt korraldatud sümpoosionil Caracases, Los Galpones nimelises
kultuurikeskuses. Loengule järgnes avalik vestlus arhitekt Oscar Tenreiroga, kes töötas August Komendandiga koos enam kui kümne projekti juures. Kuulajaskond oli 80–100 inimest ning tagasiside väga positiivne. Sündmuse salvestus laetakse lähiajal üles YouTube
keskkonda.

Uurimistöö arhitekt Oscar Tenreiro arhiivis

Oma doktoriõpingute tarbeks Eesti Kunstiakadeemias tegin täiendavat uurimistööd arhitekt
Oscar Tenreiro isiklikus arhiivis. Tutvusin peamiselt materjalidega, mis seotud Tenreiro ja
Komendandi General Motorsi autotehase konkursitööga (1987) ning Venezuela rahvusgalerii
projektiga (1980–1982). Leidsin konkreetseid tõendeid ja näiteid selle kohta, kuidas toimus
arhitekti ja inseneri vaheline loominguline dialoog ja suhtlus enne digitaalsete tööriistade
kasutuselevõttu. Nimetatud projektide kohta saab lisainfot raamatust „Betoonist võlutud.
Ehitusinsener August Komendant” (2022).

Uued erialased kontaktid

Lõin reisi jooksul mitmeid uusi kontakte Venezuela arhitektide ja arhitektuuriajaloolastega,
kes on oma uurimistöös tegelenud sealse modernistliku arhitektuuri ja linnaehituse ajalooga.
Olulisemateks uuteks kontaktideks on arhitekt Enrique Larranaga ning UCV
arhitektuuriteaduskonna dekaan Javier Caricatto. Värskendasin tutvust ka UCV
arhitektuuriprofessor Ramon Ferminiga.

Arhitektuuriobjektide külastused

Täiendavalt sain tutvuda mitme Caracase piirkonna modernistliku arhitektuuri tippteosega,
neist kaalukaim oli UCV ülikooli linnak, mis on UNESCO maailmapärandi objekt, arhitekt
Carlos Raul Villanueva kavandatud, mitmekümnest õppe- ja muu otstarbega hoonest koosnev
parkmetsa miljöösse paigutatud ansambel. Sügava mulje jättis ka Caracase lähistel mägedes
paiknev arhitekt Tomas Sanabria projekteeritud Hotel Humboldt (1955).

Täiendavaid reisiteemalisi käsitlusi leiab minu Facebooki seinalt:
https://www.facebook.com/carldag.lige

Koostas: Carl-Dag Lige, arhitektuuriajaloolane, SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi
stipendiaat 2023
Tallinn, 23.04.2024

Carl-Dag Lige tegemas ettekannet August Komendandist, 10. aprill 2024. Foto Karin
Sõmer
Carl-Dag Lige tegemas ettekannet August Komendandist, 10. aprill 2024. Foto Karin Sõmer
Arhitekt Oscar Tenreiro arhiiv tema kodumajas Caracase külje all. Arhiiv on küllaltki hästi organiseeritud. Foto Carl-Dag Lige
Väike korvpallimatš UCV arhitektuuriteaduskonna dekaani Javier Cariccatoga. Foto
Ramon Fermin
Arhitekt Oscar Tenreiro kodumaja. Foto Carl-Dag Lige

UCV prominentseima auditooriumi Aula Magna lage ilmestavad kunstnik Alexander Calderi kavandatud akustilised paneelid. Hoone arhitekt on Carlos Raul Villanueva, valmis 1953. Foto Carl-Dag Lige
1951. aastal valminud monumentaalne UCV olümpiastaadion on kauge sugulane
Tallinna Kadrioru staadionile. Foto Carl-Dag Lige
Mägesid on Caracase ümbruses palju. Foto Carl-Dag Lige
Arhitekt Tomas Sanabria projekteeritud Hotel Humboldt asub mäe otsas, kompleks
valmis 1955. Foto Carl-Dag Lige
Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.