Targo Kalamees – SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu liikmeks

12. juulil kasvas SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu ühe liikme võrra. Nüüd
on nõukogu liige ka Targo Kalamees, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi
liginullenergiahoonete uurimisrühma professor.

Ta osales sellel aastal  mitmes  rahvusvahelises uurimisprojektis, samuti  riikliku LMIN 19072 pikaajalise renoveerimisstrateegia ettevalmistamises. 2019 avaldas 17 artiklit ja neist 11 olid 1.1 kategooria artiklid, mis on ühe aasta kohta erakordne saavutus.

Ta on mitmete rahvusvaheliste ehitatud keskkonna soojusliku toimivuse ja energiakasutuse ning hoonete energiatõhususe alaste (ISO/TC 163,  CEN/TC 371,  CEN/TC 211 ja CEN/TC 126, CEN/TC 211 ja CEN/TC 126) ja siseriiklike töörühmade liige.

Käsil on 9 rahvusvahelise ja siseriikliku projekti  juhendamine  või osalemine täitjana. Rida projekte on ka 2019. aastal täidetud.

Suurt tööd on Targo Kalamees teinud doktoritööde oponeerimisel, kraadide kaitsmiskomisjonide tegevuses ja  eelretsenseerimisel, sh ka väljaspool oma ülikooli või vabariiki. Juhendamisel on 8 ja hiljuti on kaitstud ka rida doktoritöid.

Peale ülikoolikursuste andmise  on Targo Kalamees esinenud ka külalisõppejõuna ning ehitusfüüsika ala eksperdina mitmete ehituspraktikas tekkinud probleemide lahendamisel.

Kogu selle mahuka õppe-  ja  teadustöö, rahvusvaheliste ja siseriiklike projektide täitmise ja doktoritööde juhendamise ning eksperditöö juures on ta üllatavalt hästi säilitanud oma tegevuses põhjalikkuse, tagasihoidlikkuse ning alati suhtlemisaldi ja vastutuleliku  inimese omadused.

SA Karl Õigeri Stipendiumifond õnnitleb Targo Kalameest ja soovib teadustöös jätkuvat edu

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.