Stipendiaadid 2023

Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifond 2023. aasta stipendiaadid on
CARL-DAG LIGE ja MATTIAS PÕLDARU

Carl-Dag Lige

Stipendiumi taotlejaid oli kokku 7, viis Tallinna Tehnikaülikoolist ja üks Eesti
Kunstiakadeemiast.
Kõik taotlused vastasid fondi nõuetele. Fondi nõukogu vaatles kõiki töid põhjalikult. Heade tööde hulgast kahte stipendiumiväärlist välja valida oli üpris keeruline. Lõpuks jäid sõelale Eesti Kunstiakadeemia doktorant Carl-Dag Lige ja TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorand Mattias Põldaru.

Stipendiumile kandideerisid:
Kadri-Ann Kertsmik, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant, uurib oma töös abistava tööriista loomist, mille eesmärgiks on hoone süsiniku jalajälje hindamine ja selle vähendamine.

Kristo Kalbe, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant.
Oma doktoritöös uurib ta ristkihtliimpuitpaneelide, sh seni vähem tähelepanu pälvinud paneeli servaalade ehitusaegse niiskusturvalisuse tagamise meetodeid.

Martin Talvik, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant. Doktoritöö teemaks on
„Hygrothermal performance of energy activated external thermal
insulation composite system“ ehk „Integreeritud päikesepaneelidega krohvitud soojustussüsteemi soojus- ja niiskustehniline toimivus“.

Elisa Iliste, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant. Töö eesmärk on
eesmärk on luua interaktiivne ekspertsüsteem, mille abil saab luua renoveerimispassid
automatiseeritult. Süsteem tugineb eelkõige hoonete tüpoloogiatele, registriandmetele ning kaasaks võimalikult vähe kasutaja sisendit.

Siim Lomp, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant. Tema doktoritöö annab vastused külmakerke vältimiseks hästi soojustatud põrandate korral, mida senised standardid ei käsitle. Pinnasega kontaktis olevate tarindite soojuskao osas on plaanis välja töötada senisest täpsem arvutuseeskiri, hõlmates ka soojuskadusid kolmemõõtmelistest külmasildadest, nagu näiteks vahesein-põrand, mida praegu praktikas ei arvestata.

Carl-Dag Lige, Eesti Kunstiakadeemia doktorant. Doktorantuuris uurib ta 20. sajandi
ehituskonstruktorite projekteerimisfilosoofiat ehk seda, mida toonased ehitusinsenerid
hooneid kavandades väärtustasid. Ehitusinsenerlikule mõtteviisile tüüpiliste
väärtushoiakute nagu tõhusus, säästlikkus ja vastupidavus kõrval on uurimismaterjaliks
eriti just loomingulisuse ja esteetilisuse printsiibid. Allikmaterjalina on kasutamisel
peamiselt Eesti-Ameerika ehitusinsener August Komendandi (1906–1992) erialane
pärand. Käsitlemist leiavad ka juhtumid, kus väljendub ilmekaimal moel konstruktorite
arusaam projekteerimisest kui loomingulisest tegevusest. Doktorant vaatleb ja
analüüsib, mil moel väljendub inseneride arusaam loomingulisusest tarindites,
üksikhoonetes, aga ka ehitatud keskkonnas laiemalt.

Mattias Põldaru

Mattias Põldaru, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant. Doktoritöös uurib ta betooni 3D printimist ning selleks sobiva mördi toimivusega seotud omadusi.

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.