Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond sai viieaastaseks

Vahel juhtub, et ühe hea asja sünd toob koos endaga ellu veel midagi väärtuslikku ja vajalikku. Nii on lood ka Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondiga. Selle asutamise mõte tekkis Karl Õigeri elulooraamatu toimetamise käigus.

Kui veelgi kaugemale tagasi vaadata, siis 2005. aasta 14. märtsil pani Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger kirja esimesed meenutused oma eluloost. Ette öeldes – niisugust elukäiku, mis algas õnneliku lapsepõlvega, kuid põimus hiljem läbi traagika ja julmusega, kannatuste, petmiste, ülekohtuga, võitlustega, aga ka võitude, eelkõige võitudega iseenda üle, ning sitke tööga tulnud saavutustega, ei kohta kuigi sageli. Tal polnud esialgu kavatsust kirjutada memuaare, ei mõelnud 71-aastane professor ka oma biograafiat raamatukaante vahele köita. Ta lihtsalt meenutas, vaatas tagasi oma elupäevadele, mis said alguse 1933. aasta oktoobri 29. päeval Vana-Otepää Kondi talus.

Karl Õigeri ellu mahub nii palju õpetlikku, et sellest kõigest võiks kirjutada mitugi raamatut.

Olin saanud toonase ehitusteaduskonna dekaaniga tuttavaks ajakirja Ehitaja päevil, mil professor andis toimetusele sisu valikuks head nõu, kirjutas ka ise huvitavaid ning lugejale kasulikke artikleid ning leidis uusi väärt autoreid. Mis oleks olnud ehitusajakirjale veel tulutoovam, kui koostöö Eesti ühe juhtiva ehitusteadlasega?

Ühel heal päeval võttis professor sahtlist paraja näputäie pabereid ja ulatas mulle: „Vaata, kas siin on midagi lugeda.“ Esimesel lehel seisis: „Eluloolisi ülestähendusi (ühe mehepoja  elust, seiklustest, rännakutest, õpingutest –  maamehe saatusest)“.

Võtsin märkmed kaasa. Lugesin ülestähendused läbi ja mulle sai pikemata selgeks, et mälestused on rohkemat väärt kui laadikupõhja. Siit tuleb põnev elulooraamat. Ei, põnev on vale sõna. Karl Õigeri elu pole siiski olnud seiklus kuristike servadel. Niisuguseid on kirjutatud palju, üksjagu ka edevusest. Karl Õigeri eluloo traagika on täiesti eriline. Ja erakordsus ei seisne mitte selles, et ta küüditati  koos emaga Siberisse. Küll aga täiesti uskumatus julguses võtta ette 3000-kilomeetrine põgenemistee koju. Ja seda 13-aastase poisikesena.

Kulus mitu aastat, kuni märkmetest sai elulooraamatu käsikiri. Raamat, mida esitleti 2011. aasta novembris, sai pealkirjaks „Ma tulin tagasi“.

Teatavasti pole trükkimine odav lugu. Olin kindel, et professoril on piisavalt õpilasi, kes edukate ehitusinimestena appi tulevad. Rahastamine vajas korrektset skeemi. Karl Õigeri juhendamisel doktoriks saanud Heiki Onton pakkus välja idee asutada fond, mille tegevus aitaks tulevikus kaasa kõrgekvaliteedilise ehitushariduse omandamisele. Fond nimega Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond saigi loodud, asutajateks koos professoriga Heiki Onton, Mait Schmidt, Andres Järvan ja allakirjutanu. Fondi esimene ülesanne oli kirjastada raamat. Kuid edaspidine tegevus on kantud Karl Õigeri murest Eesti ehitushariduse tuleviku pärast. Seda tõdeb elulooraamatu sissejuhatuses ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik:

„Karl Õiger pole oma elus seadnud sihiks üksnes enda edukat tegevust, vaid teda on saatnud pidevalt mure Eesti ehitusteaduse ja ehitusinseneride koolitamise pärast. Uuendustuhinaid on ka tehnikaülikooli seinte vahele vuhisenud. Oli selge, et näiteks ehitusinseneriks ei saa kolmeaastase bakalaureuse õppekava alusel. Karl Õigeril on tähtis osa selles, et seda keerukat kutset tuleb omandada ühtse viieaastase kava järgi. Karl Õiger on üks nendest õppejõududest, kes on alati toeks ka ülikooli juhtkonnale.

Koos selle raamatu trükkiminekuga sündis sihtasutus, mis kannab edasi neid vaateid,  arvamusi, poliitikat ja põhimõtteid, mille üle on autor nende kaante vahel arutlenud. Rõõmustav on olnud, et selle ideega tuli kaasa hulk tõsiseid ehitusinimesi ja Karl Õigeri nimelisest Fondist saab kindlasti Tallinna Tehnikaülikoolile üks ehitusala õppe tugisammas.“

Olgu siinkohal toodud abilised, kes panid fondi stardile oma õla alla:

AS Ramirent , AS Kekinvest, AS Kunda Nordic Tsement, AS Lindrem, Saint-Gobain Ehitustooted AS, OÜ Schmidt & Sons, Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskond ja Elar Vilt.

2012. aasta kevadeks oli fond kogunud raamatu müügiga nii palju raha, et sai määrata esimese stipendiumi. Selle teenis välja TTÜ ehitustehnikaala doktorand Eero Tuhkanen. Fond pole rajanud oma tegevust pelgalt annetustele või abidele, ta planeerib saada stipendiumideks vajalikke vahendeid suurel määral oma majandustegevusega. Esimesena korraldas fond koostöös Eesti Ehitusinseneride Liiduga 19. aprillil täienduskoolituse „Raudbetoonkonstruktsioonide renoveerimine Talllinna Lennusadama vesilennukite angaaride näitel.“

Seda ei juhtu tihti, et koolitust saab läbi viia näidisobjektil. Seminarile oli tulnud üle saja ehitusinseneri. Peaettekande tegi loomulikult Karl Õiger, kes on vesilennukite angaaride renoveerimisprojekti vedanud koos Heiki Ontoniga kümme aastat. See töö on nüüdseks kandnud väärikat vilja.

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond sai aga sama aasta sügissemestril välja anda järgmise stipendiumi – Simo Ilometsale.

Fondi stipendiaadid aastatel 2012-2016:

TTÜ ehitustehnika ala doktorant Eero Tuhkanen (2012),
TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppe üliõpilane Simo Ilomets (2012),
TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppe üliõpilane Tarvo Mill (2012),
TTÜ ehitusmaterjalide õppetooli lektor Tanel Tuisk (2013),
TTÜ ehitusteaduskonna mehaanikainstituudi doktorant Martin Heinvee (2014),
TTÜ ehituse ja keskkonnatehnika doktorant Endrik Arumägi (2014),
TTÜ ehitusmaterjalide õppetooli assistent, ehitus- ja keskkonnatehnika doktorant Eneli  Liisma (2015),
EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna doktorant Marko Teder (2015),
TTÜ teedeinstituudi sillaehituse õppetooli doktorant Sander Sein (2016).

Lisaks üliõpilastele on Fond määranud kauaaegse ehitustegevuse, ehitushariduse ja –kultuuri arendamise eest stipendiumid arhitektile Raine  Karpile, ehitusinseneridele Tiit Massole ning Aadu Kanale ning kunstiajaloolasele Jüri Kuuskemaale.

Fondi tegevust iseloomustavad järgmised arvud:

 • fond on teinud kulutusi ehitusalase kirjanduse ja ühe dokumentaalfilmi tootmiseks ligi 32 000 eurot;
 • stipendiume on kokku määratud ligi 47 000 euro eest.

5aastase töö tulemusena on Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond kantud alates 1. jaanuarist 2017  Maksu- ja Tolliameti otsusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

EESMÄRGID

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond on asutatud 2011. aastal. Sihtasutuse eesmärkideks on vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine:

 • silmapaistvatele ehitusala üliõpilastele stipendiumite määramiseks;
 • teadustööga tegelevatele ehitusala üliõpilastele toetuste eraldamiseks;
 • noorte ehitusala teadlaste ja õppejõudude premeerimiseks;
 • innovatiivsete ehitusala teadus- ja rakendusprojektide toetamiseks;
 • ehitusala üliõpilaste ja noorte õppejõudude toetamine osavõtmiseks rahvusvahelistest ehituskonverentsidest või muudest sarnastest üritustest;
 • teiste kodu- ja välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt Fondi eesmärke järgivate programmide algatamiseks ja teostamiseks;
 • ehitusalaste trükiste finantseerimiseks;
 • Fondi võimaliku majandustegevuse arendamiseks.

Fond saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest. Fondi majandustegevusena on koostöös Ehitusinseneride Liiduga ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liiduga korraldatud ehitusinseneridele ja ehitusala spetsialistidele 7 täiendkoolitust. Täiendkoolitused annavad täiendkoolituse punkte.

Fondi kirjastatud raamatud

 •  Karl Õiger, Ma tulin tagasi, 2011
 • Karl Õiger, Varisemisohtlikest ehitusvigadest, 2014
 • Karl Õiger, Ehitiste renoveerimine, kolmas parandatud trükk, 2015
 • Elmar-Jaan Just, Karl Õiger, Alar Just, Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid, 2015

Praegu on materjalide kogumise ja toimetamise järgus raamat „100 aastat ehitusinsenere Eestist“. See on järg 1986. aastal ilmunud ehitusinseneride koolitamisele pühendatud raamatule „Ehitusinsenerid TPI-st“. Fond ootab TTÜ (TPI) esitusteaduskonna vilistlastelt mälestusi ja fotosid ülikoolist ning ka edasisest karjäärist.

Samuti on fond tänulik raamatu väljaandmist toetavate rahaliste annetuste eest (konto: SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifond, EE322200221053402243).

 

 

 

 

 

 

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.