Kaks raamatut professor Karl Õigerilt

Harva juhtub, et üks autor esitleb korraga kahte raamatut. Karl Õigeril see õnnestus.Harva juhtub, et üks autor esitleb korraga kahte raamatut. Karl Õigeril see õnnestus.

Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger esitles jõulukuu keskel oma kahte raamatut.

Esimene kannab pealkirja „Ma tulin tagasi“. See on  autobiograafiline jutustus oma elust, mis sai alguse 1933. aasta oktoobri 29. päeval Vana-Otepääl Kondi talus. Autor heidab meenutustes tagasipilgu oma lapsepõlvele, Teise maailmasõja eelsetele iseseisvusaastatele, Vene anneksioonile, sõjaaegsele Saksa valitsusajale, sellele järgnenud Nõukogude okupatsiooniperioodile ja taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastatele, Siberisse saatmisele ja sealt 13-aastase poisina traagilisele koju põgenemisele, loomulikult ka oma õpingutele, töö- ja muudele tegemistele. See lugu kujutab mosaiiklikku tagasivaadet iseenda kaudu, milles peituvad küsimused, mis ja miks midagi toimus, miks just nii ja mitte teisiti, mis oli hea, mis halb, mis õnnestus või ebaõnnestus, mida oleks võinud teha teisiti, ning lõpuks – mida peaks või võiks kirjapandust järeldada.

Raamat on müügil Apollo ja Rahva Raamatu kauplustes, samuti on see saadaval Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondist ning Ehituskeskusest.

Teine on õpperaamat.

Selles käsitleb Karl Õiger ehitiste renoveerimise seda osa, mis on seotud põhiliste ehitusmaterjalide (betoon, kivi, metall, puit, plastikud, viimistlusmaterjalid), ehituskonstruktsioonide, piirdekonstruktsioonide soojapidavuse, viimistlustööde ja nimetatud aladel sagedamini esinevate kahjustuste ning taastusremondiga. Õpiku lõpupeatükkides vaatleb autor ehitiste avariieelseid ja avariiseisundeid, konstruktsioonide tugevdamise küsimusi ja ka ehitiste osalist või täielikku lammutamist ning ehitusjäätmete käitlemist. Õpiku koostamisel on autor kasutanud selle ala literatuuris leiduvat teavet ja oma pikaajalisi ehitusalaseid kogemusi ning fotomaterjali.

Õpik on saadaval Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus.

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.