Määrati 2012 a kevadsemestri stipendium

Eero TuhkanenSihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi 2012. aasta kevadsemestri stipendium määrati TTÜ ehitustehnikaala doktorandile Eero Tuhkanenile. Selle suuruseks on 3000 eurot.Stipendiumifondi nõukogu esimehe Karl Õigeri kokkuvõtlik põhjendus on järgmine:

Eero Tuhkanen on nii  TTÜ ehitustehnikaala õpingute  ajal kui pärast lõpetamist end aktiivselt täiendanud Saksamaa kõrgkoolis Fachhohschule Neubrandenburg puitkonstruktsioonide liidete vahelduva koormuse olukorras töötamise alal, millisel teemal valmis ka vastav magistritöö. Ta (Eero Tuhkanen) on aktiivselt osa võtnud puitkonstruktsioonialastest rahvusvahelistest foorumitest ja intensiivkursusest. Doktoritöö teemaks on valitud „Puitkomposiitkonstruktsioonid ning nende töötamine dünaamilise koormuse olukorras“. Teema on seotud mitmete praktikas kasutatavate konstruktsioonide projekteerimise probleemidega, sh puitkomposiitkonstruktsioonis sildadega,  samuti tänapäeval soositava taastuvate loodusmaterjalide laiema kasutamise küsimusega. Eero Tuhkanen on ilmutanud tõsist huvi jätkata pärast õpinguid õppejõuna TTÜ-s, kus ehituserialal on vajadus noorte õppejõudude järele. Ta on juba käesolevalt juhendanud üliõpilaste laboritöid. Seega pidas stipendiumifondi nõukogu igati põhjendatuks anda 2012. aasta kevadsemestri stipendium summas 3000 € TTÜ ehitustehnika ala doktorandile Eero Tuhkanenile.

Uurimistöö põhirõhu on Eero Tuhkanen suunanud puitbetoon komposiitlahendusele. Seadmetest või liikuvast koormusest tekitatud dünaamilise koormuse toimele uuritakse ka vibratsiooni, mis on puitkonstruktsioonis vahelagede puhul sagedane probleem. Puidu kombineerimine betooniga annab võimaluse kasutada oluliselt efektiivsemalt esimese häid omadusi ning teha seda olukordades, kus muidu puidu kasutamine on komplitseeritud. Dünaamika seisukohalt on puidu eeliseks võime löögienergiat efektiivsemalt summutada. Uurimistöö teema valikul on Eero Tuhkanen lähtunud kahest varasemast tööst: diplomi- ja magistritööst („Puitkonstruktsioonide liidete töö eksperimentaalne uurimine tsüklilise koormuse olukorras“), nende käigus saadud kogemustest laborkatsete valdkonnas ning valitud doktoritöö teema aktuaalsusest.

 

 

 

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.