Lühikokkuvõte koolitusest 25. aprillil 2013

Kuulajaid Kuressaarest Tartu ja pärnuni.

Kuulajaid Kuressaarest Tartu ja pärnuni.

Professor Karl Õigeri peaettekanne käsitles autori pika inseneripraktika jooksul kogetud levinumaid vigu konstruktsioonide projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel nii uusehituses, renoveerimisel, ekspluateerimisel kui demontaažil-lammutamisel, aga ka nende vältimise abinõusid. Samuti käsitleti ehitiste avariieelseid seisundeid, avariisid, ehitiste tehnilise seisundi hindamist ja ekspertiisitegevust. 

Leidis märkimist, et võrreldes üldise ehituse mahuga juhtub õnnetusi ja raskeid vigu suhteliselt harva. Avarii kui selline (ka suuremad vead ja nende parandamine) on kallis eksperiment ja äärmiselt ebameeldiv, kuid samas õpetlikum kui informeerime. Oluline põhjus on siiski kiirus. Töö tuleb teha kiiresti ja mingi saatuslik kõrvalekalle sünnib märkamatult. Üldiselt ei teki avarii ainult ühest veast (tagavarategurid kannavad hoolt, et iga viga ei pääse mõjule). Pöörame sageli vähe tähelepanu põhiasjadele. Olulised asjad ununevad.

Üldises plaanis on tänapäeval vead põhjustatud  arvutustehnika (IT) kasutamisel esinevatest vigadest, kuid tulenevalt ka koolitussüsteemi mõningatest puudustest, kohatisest liigsest spetsialiseerumisest (lüngad tegevuste piirialadel), asjatundlikkuse (kompetentsuse) puudumisest, aga ka  normide-standardite kiirest arengust, liiga sagedasest muutumisest ning  projektide puudulikust hindamisest. Lammutustööde puhul puudub sageli nõutav projektlahendus. Ohutusabinõud jäävad tähelepanuta ning töid teevad selleks väljaõpetamata isikud või isegi alaealised.

Koolituse teist poolt sisustasid arhitektuuriajaloolane Oliver Orro ja Soome Ehitusinseneride Liidu esimees Risto Vahanen.

Esimene viis läbi lühiekskursiooni Kopli kunagise Vene-Balti laevaehitustehase aladel ja tegi sealsest arhitektuuriajaloost informatsioonirikka ülevaate.

Soome Ehitusinseneride Lliidu esimees Risto Vahanen käsitles oma ettekandes Soome ehitusvigade panga (FISE Rakennusvirhepankki – www.fise.fi) süsteemi, selle ülesehitust ja pidamist. Asjaga tegeleb üsna palju  inimesi. Nendest Soomes esinenud probleemidest on palju õppida. Nagu näitab praktika, esinevad ehitusalal vead meil Eestis üsna suures ulatuses samadel põhjustel. Meie Ehitusinseneride Liidus on mitmelgi korral olnud juttu, et hakata koostama samalaadset ehitusvigade pankka, kust oleks hea õppida, et mitte korrata ühte või tesit saatuslikku viga. Kahjuks ei ole senini olnud võimalik sellega alustada, ehkki materjali oleks erinevatest ekspertiisidest võtta päris palju.

Koolituse korraldajad tänavad Eesti Merreakadeemiat, kes lahkelt koolituseks koha pakkus ning aitas seminari ka läbi viia.

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.