Järjekordne koolitus

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond viis 10. aprillil läbi järjekordse koolituse, mis seekord kujutas endast ehitusalast ekskursiooni visioonikoolituse raames Viru Keemia Gruppi ja Molycorp Silmetisse.

Sõidu ajal oli loengusaaliks mugav Hansabussi buss.

Niisugune koolituse formaat valiti eesmärgiga pakkuda vaheldust traditsioonilistele auditooriumiüritustele ja samal ajal pakkuda võimalust tutvuda võimsate majandusarengupiirkondadega kohapeal.

Esimese ettekande tegi Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, ehitusmaterjalide õppetooli juhataja Lembi-Merike Raado.

Loengus vaadeldi soojaisolatsioonimaterjalide valiku teoreetilisi põhialuseid, mis tulenevad materjali tüübist struktuursetest iseärasustest ja soojustatava konstruktsiooni tüübist, aga samuti ka antud ehitise tüübist ja ehitustehnoloogiast.

Ülevaate Viru Keemia Grupi arengutest ehituses ja tehnoloogias tegi ekskursioonijuht-lektor Õnne Pilvet. 2. aprillil asetati nurgakivi VKG tootmisterritooriumil Kohtla-Järvel kolmanda Petroter põlevkivi ümbertöötlemistehasele. Juba kolmanda tehase näol on tegemist VKG inseneride loodud põlevkivi ümbertöötlemistehnoloogia edasiarendusega, mis osaliselt kasutab juba töötava Petroter I tehase ja just käivitamisele mineva Petroter II tehase infrastruktuure. (vt. ka www.vkg.ee)

Silmeti ajalugu ja tänast Molycorp Silmetit, Sillamäe sadama arengut ja edulugu, Ökosili keskkonnauuringute laborit tutvustasid Sillamäe Sadama nõukogu esimees Tiit Vähi, juhatuse liige Margus Vähi, Silport Kinnisvara juhatuse liige Tõnis Seesma ja Ökosil AS juhataja Anti Siinmaa.

Molycorp Silmet AS on üks suurimaid teaduspõhiseid kõrgtehnoloogia-ettevõtteid Eestis ning haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide tootjaid Euroopas. (vt. ka www.molycorp.com)

AS Sillamäe Sadam on Eesti suuruselt teine multifuntsionaalne merekaubasadam, mis etendab üha kasvavat rolli Eesti ja eriti Kirde-Eesti transpordisüsteemis ning majanduses tervikuna. (vt. ka www.silport.ee)
Loeng tagasiteel bussis. Ehitiste kandekonstruktsioonide vigadest.

Kahjustuste, varingueelsete olukordade ja varingute põhjusi.

Lektor emeriitprofessor Karl Õiger.

Ettekandes esitas Karl Õiger tema pikaajalise praktika jooksul kogetud hoonete ja rajatiste konstruktsioonide projekteerimisel, ehitamisel-valmistamisel ja nende ekspluateerimisel esinenud suuremaid vigu, mis on põhjustanud enneaegset lagunemist, varingueelseid olukordi ja ka varinguid.

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.