Fondi stipendiumid Elina Liivale ja Martin Kiilile


Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu määras
aasta stipendiumid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna magistrandile Elina Liivale (töö teema: ehituslikud protsessid – nende pikaajalisus ja konstruktsioonide püsivus) ja TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorandile Martin Kiilile doktoritöö teema: õhujaotusmeetodid ja vabasoojuseraldused mitteeluhoonetes. Stipendiumid anti üle 28. novembril Arhitektuurimuuseumis toimunud fondi korraldatud täiendkoolitusel.

Martin Kiil
Elina Liiva

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.