Emeriitprofessor Karl Õigeri tööd tunnustati Eesti puitmaja sõbra aunimetusega

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit andis tänavu 7. korda välja aunimetuse Eesti puitmaja sõber. Tiitel omistati Tallinna Tehnikaülikooli kauaaegsele õppejõule, emeriitprofessor Karl Õigerile. Puitmajasektori poolt välja antava aunimetuse pälvis Karl Õiger eelkõige pikaajalise panuse eest ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse.

Emeriitprofessor Karl Õiger ja Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil

Pildi allkiri: Emeriitprofessor Karl Õiger ja Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil. Foto Madis Raidaru

Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees ning Matek ASi tegevdirektor Sven Mats toob välja, et puitmajasektori stabiilne kasv peale majanduskriisist väljumist on loonud olukorra, kus puitmajatootjad vajavad pidevalt juurde spetsiifiliste oskustega spetsialiste.

Tallinna Tehnikaülikool kui insenerihariduse keskus

 “Paljud tootjad oleks koheselt valmis tööle võtma selliste kompetentsidega projekteerijaid, kes oskavad puitu käsitleda hoone konstruktiivse materjalina,” kinnitas Sven Mats tootjate ootusi. Selles kontekstis on Karl Õigeri panust inseneriharidusse võimatu üle hinnata, ütles ta ja toob näite, et sektoris praktiseerivaid insenere, kes on osalenud Karl Õigeri või Karl Õigeri õpilastest välja kasvanud õppejõudude loengutes, on tuhandeid.

Sven Mats lisas, et Eesti kõrgharidussüsteemis töötab väga tugevaid juhendajaid, kellega liidu tasandil haridusteemasid arutades igapäevaselt kokku puututakse. “Samas on üsna selge, et ehitus- ja tootmisvaldkonda kuuluvate ettevõtetena on meie koostöö kindlasti tugevaim Tallinna Tehnikaülikooliga, sealsete üliõpilaste ning õppejõududega, kellest Karl Õiger on legendaarseim ehitusvaldkonna professor ning keda puitmajatootjad soovivad aunimetusega ka töö eest tänada,” tõi Sven Mats välja tiitli omistamise alused.

Laiahaardeline panustamine valdkonna arengusse

 Puitmajatootjate jaoks märgilise tähendusega on ka 2016. aasta alguses ilmunud õpik „Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid,“ mille üks autoritest lisaks Elmar-Jaan Justile ning Alar Justile on Karl Õiger. 435-leheküljeline raamat, mis on mõeldud eelkõige õpikuna kasutamiseks tehnikaalaste ülikoolide ning kõrgkoolide üliõpilastele, on vajalik infomaterjal ka puitkonstruktsioonide alal praktiseerivatele inseneridele.

Eesti Puitmajaliit toob aunimetuse omistamise juures välja ka Karl Õigeri rolli Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi SA tegevuse eestvedajana, mis toetab nii noori ehitusala üliõpilasi, teadlasi kui õppejõude.

Eesti Puitmajaliit annab aunimetust Eesti puitmaja sõber välja juba seitsmendat korda. Tiitel omistatakse puitmajade tootmise, arendamise ja ekspordi edendamisega seotud isikutele või organisatsioonidele. Varasematel aastatel on pälvinud tunnustuse Ülenurme vald, kui enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus, Päästeamet puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemise eest, Eesti Vabaõhumuuseum puitehituse traditsioonide säilitamise eest, Norra Kuningriik kui Eesti puitmajasektori peamine sihtturg juba kümmekond aastat, EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts ning Puuinfo programmi eestvedaja Märt Riistop.

Eesti puitmaja sõber 2016 tiitel anti Karl Õigerile üle 14. detsembril Tallinna Tehnikaülikoolis SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi korraldatud inseneride koolituse raames.

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.