Stipendiumi saajad selgunud

Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifond andis 2012. aasta sügissemestril välja kaks stipendiumit. Põhistipendiumi pälvis TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppe üliõpilane Simo Ilomets ja  lisastipendiumi Tarvo Mill. Neist esimesele määrati 3000 ja teisele 1500 eurot.

Simo Ilomets on siiani töötanud paralleelselt õpingutega TTÜ ehitiste projekteerimise instituudis teadurina ning on praegu ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli assistent. Õppejõu tööks on ehitusfüüsika harjutustundide läbiviimine statsionaarõppe tudengitele. Simo Ilomets osaleb suuremahulistes projektides nagu Kredexi toel Eesti elamufondi tehnilise seisundi uurimine, sh piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimimine ja energiatõhususe küsimused ning  vastavate raportide koostamine.  Ta osaleb ka Rahvusvahelise energiaagentuuri poolt koordineeritavas koostööprogrammis IEA Annex 55.

Doktoriõpinguid alustas Simo Ilomets 2010. aastal ja nende õpingute  mahus on seni sooritusi 38 EAP ulatuses keskmise hindega 5.0. Teaduspublikatsioonide arv on seniseks 17. Ta on osalenud ettekannetega rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Doktoritöö teemaks on praegu väga aktuaalne Eesti kortermajade renoveerimisvajaduse ja kasutusea tõenäosuslik hindamine nende füüsikalise toimivuse alusel.   Küsimus on aktuaalne ka mujal meid ümbritsevates riikides.  Simo Ilomets jätkab praegu kraadiõppe raames õpinguid Tampere Tehnikaülikoolis. Fondi nõukogu luges Simo Ilometsa stipendiumitaotluse põhjendatuks, ta on praeguste õpingutulemuste ja publitseerimiste alusel reaalne doktoritöö lõpetaja. Toetus on ette nähtud õpingute jätkamiseks ja  olulistel konverentsidel osalemiseks.

Tarvo Mill on algatanud huvitava ja vajaliku uurimisteema, mille sisuks on terrestrilise laserskaneerimise tehnoloogia. Meil on rida suureavalisi unikaalseid ehitisi (Tallinna ja Tartu laululava, Vesilennukite angaarid jne), mille käitumist tuleb aja jooksul ja erinevate koormuste all mõõdistamistulemuste alusel hinnata. Tavaliste mõõtmisvahenditega on see väga töömahukas ja kallis töö, sageli ka üsna ebatäpne, kuna näiteks niigi vähestest ajutistest reeperitest on osa mingil põhjusel kaduma läinud. Fondi nõukogu  loodab Tarvo Millilt huvitavaid tulemusi saada juba 2013. aastal.

Tarvo Mill astus doktorantuuri 2010. aastal. Enamus doktoriõppeained on sooritatud.  Ta on kaasatud ka rahvusvahelisse projekti „Innovative, highli efficient road surface measurement and control system“ ning töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusgeodeesia õppetooli lektorina. Rahvusvaheliselt on avaldatud üks artikkel. Doktoritöö teemaks on „Terrestriliste laserskannnerite rakendus ehituses ning deformatsioonide uurimisel“.

 

 

 

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.