Aasta 2021 Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi laureaadid on Lauri Hass ja Jaanus Hallik

2021. aasta sügisstipendiumi taotlusi laekus seitse. Fondi nõukogu otsusega anti välja kaks 3000 eurolist stipendiumi. Otsuse langetamine ei olnud lihtne – tugevaid ja kaasajale kohaste teemadega kandidaate oli mitu. Seekord jäid sõelale Lauri Hass ja Jaanus Hallik.

Lauri Hass

Lauri Hass on doktorant Tallinna Tehnikaülikoolis ning õpib 3. õppeaastal. Tema doktoritöö sisuks on uurida ja välja töötada 3D-betooniprinterile sobilik armeerimiskontseptsioon. Eesmärgiks on prinditud objektide konstruktiivse tugevuse tõstmine, mis võimaldab kasutada ehituselemente kandekonstruktsioonidena.

Kuna üheks oluliseks osaks on laborikatsed, siis on Lauri Hassi ja TTÜ uurimistöö peamiseks koostööpartneriks Eindhoveni Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna 3D printimise uurimisrühm.

Lauri Hassi doktoritöö juhendajad on Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühma dotsent Hendrik Naar, Eindhoveni Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna 3D printimise uurimisrühma prof.dr.ir. Theo Salet ja Freek Bos (Eindhoveni Tehnikaülikool).

Doktoritöö planeeritud valmimisaeg on 2023. aasta kevad.

Jaanus Hallik

Jaanus Hallik on Ehituse ja arhitektuuri instituudi viimase aasta doktorant. Ta uurib hästi soojustatud välispiiretes õhulekete ja külmasildade mõju soojuskaole. See teema on uute energiatõhususele kehtestatud nõuete reaalse rakendamise tagamiseks väga oluline, sest paksemate soojustuskihtide kasutamisel hoone piirdetarindites mõjutavad pragudest ja külmasildadest tingitud õhu- ja soojalekked oluliselt nii piirde tegelikku soojusläbivust kui ka niiskustehnilist toimivust.

Jaanus Halliku doktoritöö juhendaja on Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma ehitusfüüsika professor Targo Kalamees.

Postitus on tehtud Uncategorized. Lisa järjehoidja link.

Comments are closed.