Karl Õigerist

Karl Õigeri eluloo lühike kokkuvõte:
Sündinud: 29.10.1933
1941–1946 algkool kuni 5. klassini
1946….Küüditatud Siberisse
1947 Põgenemine Siberist koju
1947–1950 Vana-Otepää 7-klassiline mittetäielik keskkool, 5-7. klass.
1950/1951 Otepää Linna TSN TK arveametnik
1951–1955 Tartu Ehitustehnikum
1955–1960 Tallinn Polütehniline Instituut (TPI)

Teenistuskäik pärast TPI-d
1960–1966 Tallinna Raudbetoontoodete Tehas (vahetusmeister), Tallinna Majaehituskombinaat (TKO meister, labori juhataja ja peatehnoloog)
1966/1967 Ehitusmaterjalide Ministeeriumi SKB peainsener
1967–1970 TPI aspirant
1970–1977 EKE Projekti osakonna peainsener ja instituudi peakonstruktor
1976/1977 TPI ehitusmehaanika kateedri tunnitasuline lektor
1977/1978 TPI ehituskonstruktsioonide kateedri vanemõpetaja
1978–1992 TPI ehituskonstruktsioonide kateedri dotsent
1992 september kuni 1993 veebruari lõpp stažeerimas Tampere TÜ-s.

27.05.1992 Doktoritöö kaitsmine
1992/1993 TTÜ ehitiste projekteerimise instituudi erakorraline professor
1993 asutatud koos Soome ettevõttega Mikko Vahanen ja EKE süsteemi kesklaboriga renoveerimisala fi rma Tallinnas (EKK – Ehituse Konstrueerimise ja Katsetuste OÜ) – asutajaliige ja juhatuse aseesimees siiani (2011).

1993/2004 TTÜ ehitiste projekteerimise instituudi professor, puit- ja plastkonstruktsioonide õppetooli juhataja
2004/2005 TTÜ ehitiste projekteerimise instituudi professor, ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli juhataja
1997–2005 september TTÜ ehitusteaduskonna dekaan
2005– ehitiste projekteerimise instituudi erakorraline professor ja professor
Volitatud insener, tase 8  2015

Teaduskraad
1971 tehnikakandidaat, kandidaaditöö “Исследование работы пологих висячих покрытий отрицательной кривизны“
1985 okt TPI dotsendi kutse
1987 kandidaaditööde juhendamise õigus
1992 tehnikadoktor, Tampere Tehnikaülikool, doktoritöö „Actual Behaviour, Analysis and Design of Thin Saddle-Shaped Shell Roofs“.

Täiendamine
1979–1980 Moskvas MISI-s, kevadsemester
1979–1981 Keeltekoolis inglise keel
1991/1992 Tampere Tehnikaülikool

Tunnustused
• NL Rahvamajandussaavutuste Näituse pronksmedalid 1968, 1986 ja hõbemedal 1980
• Eesti teaduspreemia 1995
• IV klassi Valgeristi orden 2003
• TTÜ kuldmärk, st 25 aastat tööstaaži
• TTÜ Mente et Manu (hõbemedal) 2003
• Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri Sihtkapitali elutööpreemia 2012
• EV Kaitseministeeriumi Hõbemärk 2011
• Tampere TÜ audoktor 2012
• Euroopa Nostra ja Euroopa Liidu Kultuuripärandi Grand Prix 2013
• Eesti Arhitektide Liidu teenetemärk – 2012 Aasta Insener 2013
• Ehitusinseneride Liidu auliige 2014
• Tallinna teenetemärk 2015

Teadusorganisatsiooniline ja administratiivne tegevus
• 1997/1998 õppeaastast kuni 2005/2006 teaduskonna dekaan
• teaduskonna nõukogu esimees
• ülikooli nõukogu liige
• sihtfi nantseeritava teema juht
• TEMPUS projekti koordinaator
• olnud mitme ETF granti vastutav täitja

Avaldatud raamatud
• H. Onton, K. Õiger, Deteorioration and restoration of old reinforced concrete constructions  2010
•  K. Õiger, Ma tulin tagasi  2011
•   K. Õiger, Ehitiste renoveerimine 2011, 2012, 2015
•  K. Õiger, Varinguohtlikest ehitusvigadest 2014, 2014
•  E. J. Just, K. Õiger, A. Just, Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid 2016

Juhendamised
• Kaitstud 6 kandidaaditööd kaasjuhendajana, 1 kandidaaditöö juhendajana
• 3 Eesti doktoritööd (T. Kalamees 2006, Heiki Onton 2008 ja A. Just 2010)
• Rida diplomi- ja magistritöid (umbes 100)

Õppetöö, loengud
• Loenguid peetud umbes 2500 üliõpilasele
• Täienduskursustel ja seminaridel umbes 1500 insenerile ja muudele kuulajatele

Publikatsioone: kokku üle 130

Esinemised teaduslikel konverentsidel ja seminaridel
Konverentsid NL-is kuni 1989: Moskva, Leningrad, Riia, Minsk, Kiiev, Krasnojarsk,
Vladivostok, Alma-Ata, Sevastoopol, Thbilisi
1973 – Saksa DV
1980 – Oulu konverents, artikkel, kohale ei pääsenud
1984 – Auckland, NZ, artikkel, kohale ei pääsenud
1985 – IASS (International Association for Shell and Spatial Structures), Moskva
1989 – Columbia University, New York
1991 – London, TRADA
1991 – Pori, Soome
1994 – Espoo, Soome, Cost 508
1995 – Helsingi, ICOMOS-CIF, Building conservation
1996 – Michigan University
1997 – Vancouver, Kanada, CIB-W18
1999 – Helsingi, Mäkeläineni konverents
1999 – Rotorua, NZ, puitkonstruktsioonid
2000 – Oulu, renoveerimine
2001 – Tallinn, rahvusvaheline, renoveerimine
2001 – Lahti, Wooden Structures
2001 – Helsingi RIL seminar
2001 – Nagoya, Jaapan, IASS
2002 – Porto, Portugal, õppetegevusalane konverents
2004 – Istanbul, õppetegevusalane konverents
2004 – Lahti konverents
– Riia, Thelandersoni seminar
2004 – London, angaarid
2005 – Nagoya, TICCIH, angaarid
– Innsbruk, W18 istung
– Delft, Holland, W18 istung
– Praha, EC 5 -1-1 komisjoni istung
2006 – Espoo, suurpaneel
2011 – Porto, DBCM, Patarei vangla
2011 – Lissabon, SHATIS, puitkoorikud
1992–2009 – loengud koolitusseminaridel Tamperes, Poris, Helsinkis, Jyväskyläs, Lappeenrantas

Lisa kommentaar