Fondist

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond

Aadress: E. Vilde tee 56-16, 13421 Tallinn
Konto: EE322200221053402243
Asutatud: 27. septembril 2011
Asutajad: Karl Õiger, Andres Järvan, Heiki Onton, Mait Schmidt, Ivo Pilve
Nõukogu: Karl Õiger (esimees), Andres Järvan, Heiki Onton, Mait Schmidt, Targo Kalamees
Juhatuse liige: Ivo Pilve

Eesmärgid

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond on asutatud 2011. aastal. Sihtasutuse eesmärkideks on vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine:

 • silmapaistvatele ehitusala üliõpilastele stipendiumite määramiseks;
 • teadustööga tegelevatele ehitusala üliõpilastele toetuste eraldamiseks;
 • noorte ehitusala teadlaste ja õppejõudude premeerimiseks;
 • innovatiivsete ehitusala teadus- ja rakendusprojektide toetamiseks;
 • ehitusala üliõpilaste ja noorte õppejõudude toetamine osavõtmiseks rahvusvahelistest ehituskonverentsidest või muudest sarnastest üritustest;
 • teiste kodu- ja välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt Fondi eesmärke järgivate programmide algatamiseks ja teostamiseks;
 • ehitusalaste trükiste finantseerimiseks;
 • fondi võimaliku majandustegevuse arendamiseks.

Fond saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest. Fondi majandustegevusena on koostöös ehitusalaliitudega korraldatud ehitusinseneridele ja ehitusala spetsialistidele täiendkoolitusi, mis annavad täiendkoolituse punkte.

 Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond on kantud alates 1. jaanuarist 2017 Maksu- ja Tolliamet otsusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Stipendium

10 aastat Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi stipendiaate
SA Karl Õigeri Stipendiumifond on loodud 2011. aastal. Fondi peamised
tegevuseesmärgid on korraldada ehitusinseneridele, projekteerijatele ja arhitektidele
täiendkoolitusi, anda välja edukamatele üliõpilastele/doktorantidele teadustööle
kaasa aitamiseks stipendiume ja kirjastada ehitusalast kirjandust.
Praeguseks (2024) on saanud fondi stipendiumi 17 üliõpilast, peamiselt TTÜ ehituse
ja arhitektuuri instituudi doktorandid, kuid ka üks Eesti Maaülikooli doktorant ja üks
Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane.
Lisaks üliõpilastele on Fond määranud kauaaegse
ehitustegevuse, ehitushariduse ja –kultuuri arendamise
eest stipendiumid arhitektile Raine Karpile, ehitusinseneridele
Tiit Massole ning Aadu Kanale ning kunstiajaloolasele
Jüri Kuuskemaale.
Stipendiumi keskmine suurus on olnud 3000 eurot.

Fondi stipendiaadid aastatel 2012-2024:

Eero Tuhkanen
TTÜ ehitustehnika ala doktorant
Eero Tuhkanen (2012)
TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika
doktoriõppe üliõpilane
Tarvo Mill (2012)
TTÜ ehitusteaduskonna
mehaanikainstituudi doktorant
Martin Heinvee (2014)
TTÜ ehitusmaterjalide õppetooli assistant, ehitus- ja keskkonnatehnika doktorant Eneli Liisma (2015)
Sander Sein
TTÜ teedeinstituudi sillaehituse õppetooli doktorant
Sander Sein (2016)
TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Paul Klõšeiko. (2017)

TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma doktorant Martin Kiil. (2019)
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusee ja arhitektuuri instituudi doktorant
Lauri Hass (2021)
Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant
Johanna Liblik (2022)
TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika
doktoriõppe üliõpilane
Simo Ilomets (2012)
TTÜ ehitusmaterjalide õppetooli lektor
Tanel Tuisk (2013)
Endrik Arumägi
TTÜ ehituse ja keskkonnatehnika doktorant Endrik Arumägi (2014)
Marko Teder
EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna doktorant
Marko Teder (2015)
Katrin Nele Mäger
TTÜ ehituse ja arhitektuuri i
nstituudi doktorant
Katrin Nele Mäger (2017)
TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma doktorant-nooremteadur
Villu Kukk (2018)
EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise üliõpilane Elina Liiva (2019)
Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant
Jaanus Hallik (2021)

Fondi kirjastatud raamatud:

 • Karl Õiger, Ma tulin tagasi, 2011
 • Karl Õiger, Ehitiste renoveerimine, kolmas parandatud trükk, 2015
 • Elmar-Jaan Just, Karl Õiger, Alar Just, Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid, 2015
 • 100 aastat TTÜ ehitusinsenere, koostaja Karl Õiger (2018)
 • Lembi-Merike Raado, Ehitusmaterjalid, 2018
 • Roode Liias (koostaja), Kinnisvara korrashoid, 2020
 • Raamatute lõppu: Lembi-Merike Raado Korrosioonikaitse ehituses 2022

Fondi toodetud dokumentaalfilmid:

 •  Korüfee. Režissöör Mati Talvik
 •  Valdek Kulbach, stsenarist Karl Õiger, operaator Hillar Kalmet

Fondi on toetanud:

 • Ramirent Baltic AS
 • Astlanda Ehitus OÜ
 • NG Invest
 • Saint-Gobain Ehitustooted AS
 • TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituut
 • Fund Ehitus OÜ
 • AS Kunda Nordic Tsement
 • AS Kekinvest
 • Ehituskonstrueerimise ja Katsetuse OÜ
 • AS Lindrem
 • Karl Õiger
 • Targo Kalamees
 • Elar Vilt


Comments are closed.