Prof. M. QUINTA FERREIRA presentatsioon

Kevadstipendiumi Kristo Kalbele

Kristo Kalbe ja Karl Õiger

SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifond määras kevadstipendiumi 3000 euro väärtuses
Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete
uurimisrühma doktorandile Kristo Kalbele.

Stipendium anti üle fondi nõukogu koosolekul 30. mail. Samas tutvustas värske
stipendiumi laureaat oma doktoritöö uurimissuundi.

Need on ristkihtliimpuitpaneelide, sh seni vähem tähelepanu pälvinud paneeli servaalade
ehitusaegse niiskusturvalisuse tagamise meetodid.

Loe edasi

Konkurss 2024

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond kuulutab välja
konkursi 2024. aasta kevadstipendiumile 3000 € ulatuses.

Loe edasi

Ülevaade uurimis- ja tööreisist

Sümpoosioni reklaamplakat


Caracas, Venezuela, 8.–19. aprill 2024
Reisi tegevused ja tulemused võib tinglikult jagada neljaks:

Loe edasi

Stipendiaadid 2023

Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifond 2023. aasta stipendiaadid on
CARL-DAG LIGE ja MATTIAS PÕLDARU

Loe edasi