Eesmärgid

Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond on asutatud 2011. aastal. Sihtasutuse eesmärkideks on vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine:
 • silmapaistvatele ehitusala üliõpilastele stipendiumite määramiseks;
 • teadustööga tegelevatele ehitusala üliõpilastele toetuste eraldamiseks;
 • noorte ehitusala teadlaste ja õppejõudude premeerimiseks;
 •  innovatiivsete ehitusala teadus- ja rakendusprojektide toetamiseks;
 •  ehitusala üliõpilaste ja noorte õppejõudude toetamine osavõtmiseks rahvusvahelistest ehituskonverentsidest või muudest sarnastest üritustest;
 • teiste kodu- ja välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt Fondi eesmärke järgivate programmide algatamiseks ja teostamiseks;
 • ehitusalaste trükiste finantseerimiseks;
 • Fondi võimalikuks majandustegevuse arendamiseks.
Fond saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest. Aastatel 2011-2014 on Fond kogunud vahendeid peamiselt Fondi majandustegevusega. Koostöös Ehitusinseneride Liiduga on korraldatud ehitusinseneridele ja ehitusala spetsialistidele 4 koolitust.

Fondi stipendiaadid aastatel 2012-2014:
 • TTÜ ehitustehnika ala doktorant Eero Tuhkanen  (2012),
 • TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppe üliõpilane Simo Ilomets (2012),
 • TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppe üliõpilane Tarvo Mill (2012),
 • TTÜ ehitusmaterjalide õppetooli lektor Tanel Tuisk (2013).
Fond on kirjastanud Karl Õigeri raamatu 
„Ma tulin tagasi“ (2011) ning 
„Varisemisohtlikest ehitusvigadest“ (2014)
ja tootnud dokumentaalfilmi „Korüfee“ (2013, režissöör Mati Talvik).
Fondi tegevust kajastab kodulehekülg www.oiger.eu

Lisa kommentaar