Category Archives: Uncategorized

Targo Kalamees – Tallinna Tehnikaülikooli teadlane 2019

Tallinna Tehnikaülikooli 2019. aasta teadlane on  Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi ehitusfüüsika täisprofessor Targo Kalamees

Im Memoriam

Valdek Kulbach  (06.04.1927-31.01.2020) Valdek Kulbach lõpetas 1951 Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehitus erialal (cum laude). 1955. aastal kaitses ta tehnikakandidaadi kraadi Leningradi Polütehnilises Instituudis. 1973 pälvis Valdek Kulbach tehnikadoktori kraadi ja talle omistati professori kutse.

Im memoriam

Elmar-Jaan Just 26.09.1941-30.01.2020 (78) 30. jaanuaril lahkus meie hulgast Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi ehituskonstruktsioonide uurimisrühma laboratooriumi juhataja Elmar-Jaan Just.

Täiendkoolitus KAS KOORIK- JA RIPPKATUSEID NING RIPPSILDASID JULGEME PROJEKTEERIDA JA EHITADA?

Toimus 28. novembril arhitektuurimuuseumis. Kaasa aitasid Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit ning Eesti Arhitektuurimuuseum. Koolitus toimus Arhitektuurimuuseumis. Selle koha valiku tingis koolituse temaatika ja iseäranis sümboolselt haakus paik Carl-Dag Lige, arhitektuurikriitiku, kuraatori ja ajaloolase, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu … Continue reading

Fondi stipendiumid Elina Liivale ja Martin Kiilile

Sihtasutuse Professor Karl Õigeri Stipendiumifondi nõukogu määras aasta stipendiumid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna magistrandile Elina Liivale (töö teema: ehituslikud protsessid – nende pikaajalisus ja konstruktsioonide püsivus) ja TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorandile Martin Kiilile doktoritöö teema: õhujaotusmeetodid ja vabasoojuseraldused … Continue reading